۰۴ مهر ۱۳۹۹
 
 
گزارش دومین دوره جام تخته نرد بانو خوبیار کرمان PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

گزارش تصویری از تخته نرد بازان برترگزارش دومین دوره جام تخته نرد بانو خوبیار کرمان – فرتور از آربا برزن غیبی  

         آریابرزن غیبی - مراسم پایانی دومین دوره جام تخته نرد یادواره روانشاد ایران بانو خوبیاری در باشگاه اردشیر همتی کرمان برگزار شد

این جام به کوشش آقای جهانگیر فروهر، همسر بانو خوبیاری ، برای دومین دوره همزمان با سالگرد آن روانشاد برگزار شد.

این مسامبقات از آدینه۸ آبان 1394 شروع و تاآدینه22 آباندر سالن باشگاه اردشیر همتی ادامه  یافت

 آقای هوشنگ نوذری نفر سوم و آقای بهمن فرهادی نفر دوم و آقای مهرداد بختیاری مقام نخست این مسابقات را بدست آوردند و از سوی جهانگیر فروهر هدایای ویژه ای دریافت کردند.

 همچنین آقای جهانگیر فروهر از برگزار کنندگان و کمیته برگزاری نیز قدر دانی کرد و یک عدد تخته نرد هم به باشگاه اهدا کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرتور از آریابرزن غیبی

 

 

 

 

 

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!