۳۱ شهريور ۱۳۹۹
 
 
توزیع کتاب‌ درسی دینی سال 94در آموزشگاه‌های کشور PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

 اهدای سدره و کشتی به دانش‌آموزان پنجم دبستان

اهدای سدره و کشتی به دانش‌آموزان پنجم دبستان و توزیع کتاب‌ درسی دینی سال 94در آموزشگاه‌های کشور توسط گروه نگارش کتابهای درسی دینی زرتشتی دوره دبستان           منوچهر ارغواني - همزمان با آغاز سال تحصیلی 94-95 در آغاز مهرماه، کتاب‌های درسی دینی زرتشتی پایه‌های نخست تا پنجم دبستان برای شهرها و آموزشگاه‌های زرتشتی زرتشتی سراسر کشور فرستاده شد و در روزهای آینده به دست نمایندگان آنها خواهد رسید.

کتاب‌های جدید درس دینی (دین‌آموز)که توسط گروه نگارش کتاب‌های درسی دینی زرتشتی دوره دبستان، با همکاری کارگروه دینی و پشتیبانی مالی بنیاد خیریه سیروس یگانگی و همایش انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور تهیه شده است، امسال برای نخستین بار سال پنجم دبستان را نیز در خود دارد.

همچنین کتاب‌های آموزش اوستا و خط دین‌دبیره، امسال از سال نخست تا چهارم دبستان را دربرمی‌گیرد و دانش‌آموز در پایه چهارم، خط دین دبیره را به طور کامل می‌آموزد.

از آنجایی که در فرهنگ زرتشتی هنگامی که فرد به آمادگی کافی (آموختن آموزه‌های اشوزرتشت و یادگیری اوستای بایسته) رسید، سدره‌پوش می‌شود، تمرکز آموزش در سال پنجم دبستان، آمادگی دانش‌آموزان برای سدره‌پوش شدن است.

 

در همین راستا، کارگروه دینی برنامه‌ریزی کرده است تا در پایان سال پنجم دانش‌آموزان آگاهی نسبی بر آموزه‌های دینی زرتشتی داشته باشند، اوستای بایسته را آموخته باشند و روش کشتی نو کردن را به خوبی بدانند. از همین رو، امسال از محل دهش فرهنگی بنیاد خیریه سیروس یگانگی، به همه دانش‌آموزان سال پنجم دبستان، یک سدره و کشتی داده می‌شود. این سدره و کشتی برای تمرین روش کشتی نو کردن توسط دانش‌آموز در خانه و هر جلسه کلاس دینی و اوستا است تا آن را به خوبی آموخته و برای آیین سدره‌پوشی آماده شود.

 

همچنین به دانش‌آموزان پسر پایه نخست دبستان یک کلاه سفید و به دانش‌آموزان دختر این پایه، یک شال سفید داده می‌شود. این کار در ادامه برنامه سال گذشته و توزیع شال و کلاه سفید در همه پایه‌های دوره دبستان بود تا این وسیله آیینی شخصی برای نیایش روزانه در اختیار همه دانش‌آموزان باشد و هماهنگی و یکدستی در آیین‌ها پدید آید.

 

 

اهدای سدره و کشتی به دانش‌آموزان پنجم دبستان و توزیع کتاب‌ درسی دینی سال 94در آموزشگاه‌های کشور توسط گروه نگارش کتابهای درسی دینی زرتشتی دوره دبستان

 

 

 

 

 

 

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!