۲۹ شهريور ۱۳۹۹
 
 
فرازنامه شماره 40 انجمن زرتشتیان تهران PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي

دريافت Pdf فراز نامه شماره 40  انجمن زرتشتيان تهران        فراز نامه ، خبرنامه داخلی انجمن زرتشتیان تهران   

فرازنامه  (خبرنامه داخلي ) شماره  چهل( 7 دوره جديد ) انجمن زرتشتيان تهران منتشر شد كه مي توانند آنرا از این تارنمای دانلود كنيد

فرازنامه  40، ويژه‌ي  شهریور و مهر  3749 ديني زرتشتي منتشر شد  و  براي همكيشاني كه نشاني خود را در اختيار انجمن گذاشته‌اند، پست خواهد شد

انجمن زرتشتيان تهران چهلمين شماره فرازنامه را كه ويژه شهريور و مهر ماه ١٣٩٠ است، چاپ كرد.

اين شماره فرازنامه كه نشريه داخلي انجمن به شمار مي‌رود، سردبير آن آقاي پيام پورجاماسب است و زير نظر كميسيون روابط عمومي‌اداره مي‌شود چون هميشه ٨ رويه دارد و گزارش ويژه‌اش به چگونگي برگزاري نخستين نمايش خانه فرهنگ و هنر زرتشتي ويژه شده است.

سخن ماه نيز با سرنام“جايگاه انجمن و ارزش آن” به چشم مي‌خورد.

خبرهايي از انجمن زرتشتيان تهران و ديگر نهادهاي زرتشتي نيز در اين شماره به چشم مي‌خورد.

رويه آخر از اين نشريه نيز به چاپ عكس‌هايي از چند رويداد همچون بازگشايي مدارس و جشن مهرگان، ويژه شده است.

 

براي دريافت  فراز نامه شماره ۴۰، انجمن زرتشتيان تهران كليك كنيد

 

 

< قبل   بعد >
 
Top!
Top!