۲۹ شهريور ۱۳۹۹
 
 
فرازنامه شماره 11 انجمن تهران PDF(فقط براي متون انگليسي) چاپ پست الكترونيكي
دريافت فراز نامه ، خبرنامه داخلي انجمن زرتشتيان تهران       
  فراز نامه انجمن زرتشتيان تهران    

خبرنامه شماره 11 ( دو دوره جديد ) انجمن زرتشتيان تهران که دربردارنده‌ی اخبار داخلی انجمن زرتشتیان تهران و خبرهایی از دیگر انجمنها ونهادهای زرتشتی است منتشر شد.

این دومين شماره‌ی در گردش چهل و یک انجمن زرتشتیان تهران است كه مدیر مسوول این نشریه سرهنگ دکتر رستم خسرویانی سرنشين انجمن زرتشتيان تهران است و سر دبیر آن فرهاد روئین تن  و مدیر اجرایی آن فرامرز پور رستمی مي باشد . 

 

براي دريافت  فراز نامه شماره ۱۱ ( دو گردش ۴۱ ) ، انجمن زرتشتيان تهران كليك كنيد

حجم دانلود  ۱.۰۹  مگابايت با فرمت pdf 

 

 

< قبل
 
Top!
Top!